Overvågning

network cables 499792 1920Nu kan I også opnå størst mulig stabilitet og sikkerhed på jeres it-udstyr uden at afsætte interne ressourcer af hertil.
Med en aftale om overvågning af jeres it udstyr, kan IT-Support Hillerød hjælpe jer med at komme eventuelle fejl i forkøbet. En gennemgang af jeres it-udstyr er med til at klarlægge, hvordan overvågning af jeres systemer kan ske. Med udgangspunkt i server hard- og software, applikationer, netværksudstyr samt printere, kan vi blandt andet overvåge følgende:
Microsoft Windows Server
Microsoft Active Directory
Microsoft Exchange
Microsoft SQL
Server Hardware
Backup Software
Antivirus Software
PC Arbejdsstationer
Patch Management

På hardwaresiden kan der eksempelvis overvåges for fejl på CPU, RAM, blæsere og diskplads på server. På softwaresiden kan det være fejl i server styresystem men også funktionaliteten i applikationer som Exchange etc. I forbindelse med Lan/Wan hardware kan det eksempelvis være CPU’er, blæsere og netværksbelastning. Vi udarbejder en rapport med statusinformation på de områder og produkter, hvor vi har indgået aftale om overvågning. I tilfælde af fejl underretter vi jer og aftaler, hvordan I ønsker fejlen udbedret. Er der tegnet aftale om Kritisk Beredskab, Hardware Service eller Software service, og har vi adgang til jeres systemer vil vi påbegynde remote fejlsøgning og -udbedring med det samme.
I overvågningssystemet findes der fjernstyringsværktøjer, som gør vores konsulenter i stand til at overtage udstyret via Fjernopkobling. Dette kan ske, hvis der er indgået aftale herom og kundes system er sat op til det. Disse værktøjer kan også installeres på kritiske arbejdspladser, så man altid kan få hjælp hurtigt, hvis problemer skulle opstå.

En aftale om Overvågning giver dig en række klare fordele:
Opdage fejl i tide med mulighed for planlægning af reparationer.
Hurtig udbedring af fejl.
Stabil drift.